Idea

LIST

MINISTRA

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
Szanowni Państwo!

Witam serdecznie na portalu poświęconym największemu w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki programowi upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. „Szkolny Klub Sportowy” to przedsięwzięcie rekordowe pod wieloma względami! Największy budżet, największy zasięg terytorialny, największa liczba uczestników. MSiT przeznaczyło na ten projekt ponad 40 mln zł. Skorzysta z niego ponad 80% gmin w Polsce i ponad 250 tys. uczniów.

„Szkolny Klub Sportowy” to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewni im możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Drodzy Nauczyciele! Odgrywacie niezwykle istotną rolę w programie „Szkolny Klub Sportowy”. To właśnie Wy najlepiej znacie predyspozycje i zainteresowania swoich uczniów. Jesteście kluczowym ogniwem tego projektu – zachęcacie, motywujecie i kształtujecie podejście do aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Budujecie ich osobowość oraz siłę charakteru. Wierzę, że Wasze zaangażowanie jest w stanie rozbudzić w nich pasję i miłość do sportu. SKS to narzędzie, które na pewno Wam pomoże.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które wspierają realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”. W sposób szczególny dyrektorom szkół i przedstawicielom samorządu terytorialnego, zapewniającym miejsce i sprzęt do realizacji zajęć. Dziękuję również rodzicom i opiekunom najmłodszego pokolenia Polaków. Wszystkich  gorąco zachęcam do udziału w programie „SKS”, który może okazać się wspaniałą sportową przygodą, rzutującą na całe życie!

Ze sportowym pozdrowieniem,
Witold Bańka

IDEA

PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych. Druga edycja programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2018 r.

STRUKTURA

PROGRAMU

CELE

PROGRAMU

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.