To dopiero początek - konferencja programu Szkolny Klub Sportowy

To dopiero początek - konferencja programu Szkolny Klub Sportowy

Data: 2017-10-27

 • POWSZECHNOŚĆ

Program Szkolny Klub Sportowy to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.  Jest rekordowy pod wieloma względami - największy budżet (ponad 42 mln zł), największy zasięg terytorialny (100% powiatów, 81% gmin), największa liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w regularnych zajęciach sportowych (260 000 uczestników).

 • TRADYCJA

Szkolny Klub Sportowy to program nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zajęcia w ramach programu SKS odbywają się 2x w tygodniu po 60 minut.

 • WYCHOWANIE, EDUKACJA, ROZWÓJ

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, jest ich ponad 13 000. Zwracamy szczególną uwagę na ich ogromne zaangażowanie, ponieważ to właśnie oni  zachęcają, motywują  i  kształtują nawyki związane z podejmowaniem aktywności fizycznej swoich podopiecznych - bardzo serdecznie za to dziękujemy!

 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA  

Istotną rolę odgrywają operatorzy wojewódzcy,  którzy odpowiadają za koordynację oraz monitoring i kontrolę programu. Ponadto warto podkreślić fakt, że ich sprawna współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (zrekrutowano w sumie 100% powiatów, 81% gmin w Polsce) umożliwia prowadzenie zajęć korzystając z dostępnej, stale rozwijanej infrastruktury sportowej.

 • INNOWACYJNOŚĆ

Program SKS jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Powstała platforma na którą składa się dziennik elektroniczny, strona internetowa oraz aplikacja mobilna dla nauczycieli. Aplikacja SKS zawiera następujące funkcjonalności: uzupełnianie tematów i obecności, odwoływanie i odrabianie zajęć, stoper do testów sprawnościowych, funkcja S.O.S – kontakt z rodzicem w kryzysowej sytuacji. Będzie to niewątpliwie ułatwienie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • SPOŁECZNOŚĆ

Tworzymy SKS-ową społeczność poprzez działalność w mediach społecznościowych, konkursy dla uczestników i współpracę ze sportowcami – ambasadorami programu. Wszystko to w celu promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 • RÓŻNORODNOŚĆ

W ramach programu SKS najczęściej wybierane formy aktywności to gry zespołowe, lekkoatletyka oraz gry i zabawy ruchowe. Co istotne, w sumie jest realizowanych 73 różnych form aktywności.

 • EWALUACJA

Ważnym zadaniem jest ewaluacja programu, która składa się z trzech podstawowych sekcji:

 1. Wielowymiarowa ocena sytuacji w zakresie sportu dzieci i młodzieży – ogólna ocena programu SKS i szeroko rozumianej aktywności fizycznej; możliwości i bariery rozwoju sportu oraz stopień realizacji celów programowych.
 2. Badanie rozpowszechnienia nieprawidłowości postawy i masy ciała u dzieci i młodzieży – pomiary antropometryczne oraz nieinwazyjne oględziny ortopedyczne. Z badań wynika, że problem jest powszechny – u 9 na 10  badanych występują nieprawidłowości w ustawieniu kręgosłupa w pozycji strzałkowej. Naszym celem jest uświadamianie dzieci i  rodziców oraz zapobieganie pogłębianiu tych nieprawidłowości – regularna aktywność fizyczna jest jednym z działań, które zapobiegają rozpowszechnianiu otyłości oraz pogłębianiu nieprawidłowości postawy.
 3. Badanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży – nauczyciele uczestniczący w programie realizują testy (pomiary somatyczne oraz trzy próby sprawności fizycznej – zwis na drążku, bieg na 50 m, bieg na 600/800/1000 m).   Wyniki przeprowadzonych testów sprawności fizycznej programu pozwolą na stworzenie mapy sprawności fizycznej  i  szczegółowej oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie; poprzez kooperację z programem Narodowa Baza Talentów pozwolą również identyfikować talenty sportowe.

 

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

 • 2017-02-01

  Rusza program Szkolny Klub Sportowy

 • 2017-10-01

  Na planie filmu instruktażowego... ujęcie pierwsze - akcja!

 • 2017-11-02

  #programSKS - ambasadorzy z #OrlenTeam ćwiczą razem z nami!