Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – informacja prasowa

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na sportowe boiska – informacja prasowa

Data: 2018-08-30

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu SKS korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce! Chcemy, by dołączyli kolejni! Po wakacyjnej przerwie uruchamiamy dodatkowy nabór.

 

O programie

Podstawowym celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w  różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.

W tym roku w zajęciach realizowanych w ramach #programSKS uczestniczy ok. 300 000 dzieci i młodzieży z prawie 10 000 szkół. Programem objęto aż 100% powiatów i 93% gmin z całej Polski!  

Dodatkowy nabór – dlaczego warto dołączyć do SKS-owej społeczności?

Najprostszym i najtańszym lekarstwem na przeciwdziałanie niepokojącym tendencjom dot. otyłości jest regularna aktywność fizyczna. Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje, aby każde dziecko w wieku szkolnym było aktywne ruchowo przynajmniej przez godzinę dziennie. Program SKS poprzez swoje fundamentalne założenia przyczynia się do realizacji tego zalecenia.

Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.

Jak dołączyć do Programu?

Ważną rolę odgrywają także operatorzy wojewódzcy, którzy odpowiadają za rekrutację szkół do programu, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Kontakty do operatorów są dostępne tutaj.

Rolę operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. W ramach koordynacji Programu SKS Instytut odpowiada za działania komunikacyjno-promocyjne oraz ewaluację projektu. SKS-owa społeczność ma możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach, warsztatach i konkursach.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2018-08-22

    PO WAKACJACH WRACAMY ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ - DODATKOWY NABÓR DO PROGRAMU

  • 2018-08-13

    Konkurs fotograficzny - SKSpodróżuje

  • 2018-09-03

    Czas na wrześniowy powrót do gry - co Was czeka w tym semestrze?