Kiedy jedni odpoczywają (...) inni cały czas pracują!

Kiedy jedni odpoczywają (...) inni cały czas pracują!

Data: 2018-07-02

Uczestnicy programu SKS dobrze się bawią na wakacjach, a nauczyciele prowadzący zajęcia ładują akumulatory. Dla osób zarządzających projektem, to z kolei okres podsumowań. Operatorzy wojewódzcy zakasają rękawy, by od września współpracowało się nam jeszcze lepiej.

W dniu 29 czerwca 2018 w Centrum Olimpijskim PKOL odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze półrocze programu  Szkolny Klub Sportowy w roku 2018.

W spotkaniu wzięli udział operatorzy wojewódzcy programu SKS, a także zaproszeni goście oraz przedstawiciele Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

   

 

Aktualnie w program SKS zaangażowanych zostało 100% powiatów i blisko 93% gmin na terenie całej Polski. Zostało stworzonych blisko 16 tysięcy grup, odbyło się ponad 600 tysięcy zajęć, które prowadziło ponad 14 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego.

Piątkowe spotkanie rozpoczął wykład przeprowadzony przez psychologa sportowego Dariusza Nowickiego. Dotyczył on motywacji do działania oraz wspólnych poszukiwań nowych ścieżek rozwoju dla programu SKS.

Od maja zarówno operatora krajowego, jak i operatora wojewódzkiego dotyczy ustawa o bezpieczeństwie przetwarzania danych – RODO. W związku z powyższym na konferencji odbyło się spotkanie z radcą prawnym Moniką Trzcińską, która przybliżyła najważniejsze zapisy ustawy oraz ich celowość.

 

Podczas spotkania zostało podsumowane funkcjonowania programu w pierwszym półroczu roku 2018, a także skupiono się na działaniach ewaluacyjnych. Anna Pastuszak i Marta Napiórkowska-Suwała przedstawiły najważniejsze wnioski dotyczące badań nieprawidłowości i masy ciała pośród uczestników programu SKS. Z kolei przedstawiciel AWF w Warszawie, dr Janusz Dobosz, omówił istotę i główne założenia testów sprawnościowych przeprowadzanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu.

Wspólnie dyskutowaliśmy także na temat przyszłości programu w kolejnym roku, celach, jakie przed wszystkimi operatorami stawia Minister Sportu i Turystyki  - Witold Bańka. Przede wszystkim poruszone zostały również kwestie ewaluacji programu, a także szans i możliwości, jakie daje kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy.

Jeszcze raz składamy podziękowania za pracę, która wykonaliśmy wspólnie. Czas naładować akumulatory i  do zobaczenia we wrześniu!

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2018-06-22

    Świadectwa i dyplomy rozdane - czas na wakacje!

  • 2018-06-11

    #SKSnaŚLĄSKIM - czy świeci słońce, czy pada deszcz, KIBICOWANIE fajne jest!

  • 2018-08-13

    Konkurs fotograficzny - SKSpodróżuje