Co nowego w III edycji? Spotkanie operatorów Programu SKS

Co nowego w III edycji? Spotkanie operatorów Programu SKS

Data: 2019-02-19

Reprezentacje wszystkich województw, przedstawiciele operatora krajowego (Instytutu Sportu - PIB) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, wszyscy spotkali się w jednym miejscu żeby omówić plan działania na III edycję #programSKS! 

"Cieszę się, że III edycja programu wystartowała, a my spotykamy się w tym samym składzie operatorów. To dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów program może się rozwijać, a SKS-owa społeczność stale rośnie."  - mówił Kierownik Zespołu Projektów Instytutu Sportu - Radosław Sarnecki. 

O wynikach badań ewaluacyjnych opowiedziała dr Anna Pastuszak. Zostały zaprezentowane m.in. wnioski z badań rozpowszechnienia nieprawidłowości postawy i masy ciała oraz z badań socjologicznych. O szczegółach dowiecie się już wkrótce, ponieważ przygotowujemy infografiki! 

Następnie rozpoczęła się część warsztatowa i praca w grupach, podczas której została przeprowadzana analiza SWOT. Była to pewnego rodzaju burza mózgów i możliwość spojrzenia na program z różnych perspektyw. 

Nasze cele są proste: 

• eliminujemy słabe strony i wzmacniamy mocne,

• redukujemy zagrożenia i wykorzystujemy szanse.

Będziemy rozwijać naszą SKS-ową społeczność, wspierać nauczycieli w zakresie szkoleniowo-edukacyjnym. W tym roku nie zabraknie również działań promocyjnych z udziałem sportowców. Zadbamy też o dodatkowe atrakcje i wyzwania w postaci konkursów i akcji promocyjnych. Ogólnie - będzie się działo! 

Po części warsztatowej - panel dyskusyjny, kwestie formalne, wizytacje i inne sprawy bieżące związane z realizacją programu. A na koniec szkolenie z bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w programie poprowadzone przez radcę prawną Monikę Trzcińską. 

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2019-02-18

    Odkrywamy pierwszą lokalizację #SKSonTour 2019!

  • 2019-02-05

    Biathlon lub korfball na SKSach? Wszystko jest możliwe!

  • 2019-02-23

    Parkrun&SKS - rozbiegany Kołobrzeg!